Efficiënte implementatie van wet-en regelgeving

Op zoek naar de sleutel tussen compliance en de business?

Vertaalslag van theorie naar praktijk blijkt complex

Veranderingen in de financiële sector nemen exponentieel toe, wat veelal wordt gedreven door wet- en regelgeving.

Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen worden gevraagd om de bedrijfsvoering constant te ontwikkelingen.

 Het theoretisch kader om te voldoen aan de vereisten wordt doorgaans verzorgd door legal of de compliance functie.

De vertaling van dit kader naar de praktijk, oftewel de implementatie in de bedrijfsvoering, is vaak de grootste uitdaging.

Enabl is gespecialiseerd in de coördinatie en de implementatie van compliance thema’s in de bedrijfsvoering.

Wat is onze werkwijze?

Het ontbreken van focus, prioriteitsstelling, wederzijds begrip en helderheid in zowel de doelstellingen als de voortgang zijn valkuilen om een project tot een succes te brengen.

Onze werkmethode bestaat uit vier verschillende fases en stelt beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen in staat hun strategische doelen te bereiken.

0
Define

Het verkrijgen van inzicht in de doelstellingen, multidisciplinaire perspectieven, benodigde middelen en stakeholders door individuele en collectieve meetings.

0
Iteration Planning

Presentatie van onder andere de projectspecificaties, tijdlijn, doelen, milestones en deliverables nadat draagvlak binnen de gehele organisatie is verkregen.

0
Implementation

Initiële implementatie van de opdracht. Hierbij staan frequent contact, visualisatie van de voortgang en iteratieve doelstellingen centraal.

0
Operating

Onafhankelijke executie door de business. Terugkerende controls worden ingebouwd om steekproefsgewijs de kwaliteit te blijven monitoren.

Staat uw organisatie voor een belangrijke uitdaging?

Projectervaring

De ontworpen werkmethode is binnen diverse en uiteenlopende thema’s toegepast. Enabl heeft ervaring met de invoering van compliance vereisten, co-creatie van beleidsstrukken, het brengen van de bedrijfsprocessen naar de volwassenheidsfase en het hervormen van het business model. Zie hiernaast enkele voorbeelden van de projectervaringen.

Product Governance

Implementatie van het Product Governance beleid, het proces dat zorgt dat beleggers in passende producten handelen, binnen de relevante bedrijfsprocessen.

CDD & KYC

Het implementeren van een herziend CDD en KYC beleid en tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van een lookback op de gehele klantenbasis.

Transactiemonitoring

De hervorming van een transactiemonitoring systeem en de implementatie hiervan in de bedrijfsprocessen.

Target Operating Model

Het in kaart brengen van alle alternatieve bedrijfsmodellen middels een matrix, inclusief voordelen, nadelen en impact, wat tevens als basis geldt voor de strategische business planning.

Business development

Ondersteuning van de creatie en lancering van nieuwe business units.

GDPR

Acteren als de brug tussen IT, compliance en de overige afdelingen in de implementatie van de GDPR vereisten in de bedrijfsprocessen.

Crisis task force

Het coördineren van zowel een interne als een externe crisissituatie. Dit behelst tevens het creëren van een back-up planning en crisiscommunicatieplannen.

Business Continuity

Het opstellen van een Business Continuity Plan.

Over ons

Met meer dan 12 jaar ervaring bij financiële instellingen zijn de oprichters bekend met de grote thema’s die spelen bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen.
 
Heeft u een specifieke opdracht of wilt u eens van gedachten wisselen? Wij helpen u graag verder.  

Sam Zwaan

Tom Straver

Maak een afspraak

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in. 

Telefoonnummer

+31 (0) 20 244 00 92

Adres

Suze Robertsonstraat 27
1062 BV, Amsterdam


Download brochure

Voer uw e-mailadres in en ontvang direct een volledig overzicht van onze dienstverlening