Hoe start ik een beleggingsfonds?

De afgelopen jaren bent u succesvol geweest in beleggen en de vraag “Is het mogelijk dat u ook mijn vermogen belegt?” wordt steeds vaker gesteld. Vaak wordt het opzetten van een fonds echter als complex en kostbaar beschouwd. Via het AIFMD registratieregime, wat een vrijstelling van de vergunning oplevert, is dit echter relatief eenvoudig. In dit artikel neem ik u mee in dit proces.

De beheer mogelijkheden

In Nederland bestaan er meerdere smaken om voor andere mensen te beleggen. De meest gebruikelijke hierin zijn vermogensbeheer en fondsbeheer. Waar een vermogensbeheerder met name maatwerk levert via een volmacht op de individuele rekeningen van alle klanten, beheert een fondsbeheerder de beleggingsstrategie via één pot met geld. De keuze die bij u past is afhankelijk van uw strategie en business model. Echter, door de lage kosten en vermogensvereisten is een vrijgesteld beleggingsfonds in mijn ogen de meest toegankelijke manier om te starten.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

Een fondsbeheerder brengt het vermogen van een groep investeerders samen op één rekening, wat vervolgens collectief kan worden beheerd. Om de cashgelden van investeerders op een veilige manier te bewaren, wordt er een onafhankelijke stichting opgericht. In het geval dat een fonds belegt in beursgenoteerde effecten, dan is er een broker nodig. Deze partij maakt de toegang tot de beurs mogelijk aangezien hier de effectenrekening wordt geopend ten behoeve van de stichting. Tot slot is er een fondsadministrator betrokken. Een administrator controleert de investeerders, verwerkt alle mutaties en berekent de waarde van fonds. Op deze wijze wordt te allen tijde de correcte waarde gebruikt tijdens in-en uitstapmomenten van investeerders.

Hoe werkt de vrijstelling van vergunning?

In Nederland worden veel beleggingsfondsen opgericht als alternatieve beleggingsinstelling (abi). In het beginsel is het verplicht om over vergunning te beschikken, desalniettemin bestaat er een uitzondering. Als abi is het mogelijk om een vrijstelling van vergunning te krijgen indien het fonds aan onder andere de volgende eisen voldoet:

Dankzij deze vrijstelling bespaart een startende fondsbeheerder een hoop initiële kosten, zijn er minder wettelijke eisen en is het opstartproces een stuk minder tijds- en kostenintensief ten opzichte van het vergunningsproces.

Regelgeving

Als vrijgesteld beheerder bent u dus uitgezonderd van een AIFMD-vergunningplicht. Daarentegen staat u wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de regelgeving in de Wwft en de Sanctiewet. Zo heeft u een belangrijke verantwoordelijkheid om te voorkomen het fonds wordt gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering en/of belastingontduiking. Meer informatie over deze verantwoordelijkheid vindt u in het artikel van mijn collega Sam Zwaan: 

Ondanks dat u geen vergunning nodig heeft, is een registratie in het register AIFMD-registratieregime van de AFM wel verplicht:

De kosten bij de AFM van een melding uitgezonderde beheerder bedragen eenmalig €4.400 in vergelijking met een vergunningsaanvraag dat kan oplopen tot €100.000.

Het opstarten van een vrijgesteld beleggingsfonds

De eerste stap is om uw informatiememorandum en essentiële-informatiedocument (Eid) in orde te hebben. Middels deze documentatie informeert u beleggers over beleggingsbeleid, structuur, restricties, kosten en risico’s van het fonds. Bij de beleidsvorming zijn de activiteiten die criminele activiteiten in uw fonds voorkomen van belang. Vervolgens wordt het stichting bewaarbedrijf en de beheerder in het leven geroepen. Nadat beide entiteiten zijn opgezet, worden de benodigde bank- en beleggingsrekeningen geopend.  Tot slot dient u zich in te schrijven bij de AFM.  AssetCare Fund Services kunt u bij al deze stappen bijstaan.

Dienstverlening AssetCare

Als het beleggingsfonds is opgezet, wilt u zich als beheerder met name focussen op het beheren en aantrekken van vermogen. Toch komen er veel verschillende verantwoordelijkheden bij kijken waar u mogelijk geen kaas van hebt gegeten, zoals controles voortkomend uit de Wwft. Om die reden worden deze activiteiten vaak gedelegeerd aan een administrator. Daarnaast verwerkt de administrator de in- en uitstappers van het fonds, berekent het de totale waarde van het fonds en rapporteert de benodigde informatie naar de toezichthouders. Bij AssetCare gaan we nog een stap verder. Zo helpen wij fondsbeheerders bij de creatie van beleidsstukken, informatiememorandum, inschrijfformulieren, website en overig marketing materiaal. AssetCare staat voor complete facilitatie want wij geloven dat uw focus op beheer dient te liggen.

Wilt u meer informatie over het opzetten van een beleggingsfonds of onze dienstverlening, maak gerust een afspraak met ons via het onderstaande contactformulier.

Tom straver

+31 (0)20 244 00 92

t.straver@assetcarefunds.com

Tom-Straver-enabl

Maak een afspraak

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in. 

Telefoonnummer

+31 (0) 20 244 00 92

Adres

Strawinskylaan 1425, Toren B, 14de verdieping, 1077XX Amsterdam


Download brochure

Voer uw e-mailadres in en ontvang direct een volledig overzicht van onze dienstverlening