Hoe blijft een beleggingsfonds integer en aantrekkelijk ondanks de toenemende wet- en regelgeving? 

Focus op specialisme

Als fondsadministrator faciliteren wij u in het gehele spectrum, zodat u zich kunt richten op uw primaire activiteiten: het aantrekken en beheren van vermogen.

digitalisering van de CliËntbeleving

Door het gebruik van designvolle digitale oplossingen, zoals een online participatieformulier, wordt de efficiëntie en beleving voor zowel de beheerder als de investeerder verhoogd. 

volledig Betrouwbaarsheidsonderzoek

Volledig onderzoek naar de achtergronden en activiteiten van alle betrokken partijen resulteert in wederzijds vertrouwen.

Onze ambitie

Collectief beheer toegankelijk, aantrekkelijk en compliant maken voor zowel fondsmanagers en investeerders

Intake Participanten

Volledig digitaal intake formulier voor participanten in de huisstijl van het fonds

KYC Scanner

Risico per investeerder wordt geclassificeerd via diverse risicofactoren in de KYC Scanner, volledig afgesteld op uw AML-beleid.

Inzicht in performance

Transparantie in resultaten naar uw investeerders in uw eigen huisstijl 

Fund Health Scan

Vrijblijvend adviesrapport over juridische, operationele en commerciële activiteiten van het fonds


Wat zijn onze activiteiten?

Een fonds belegt collectief bijeengebrachte vermogens. Dit gaat gepaard met mutaties door in- en uitstroom van investeerders en fluctuaties van de fondswaarde door beleggingsresultaten en kosten.

Wij verwerken, rapporteren en maken de betreffende mutaties inzichtelijk en bieden ondersteuning bij de opstart van uw fonds.

opstartprocedure

Het doorlopen van het proces om uw fonds te lanceren, zoals de aanmelding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het openen van een beleggingsrekening.

Beleidsvorming

Het ondersteunen bij de oplevering van de benodigde beleidsstukken, zoals het informatiememorandum en het Know-Your-Customer (KYC) en Customer-Due-Diligence (CDD) beleid.

Consult

Het verschaffen van inzicht in de diverse fondsstructuren en het aanbevelen van de meest geschikte structuur.

Overig

Onder andere het ontwikkelen van materiaal voor (potentiële) investeerders, zoals brochures, een website en een digitaal inschrijfformulier.

Waardeberekening

Het berekenen van de fondswaarde (NAV) op periodieke basis door de mutaties binnen het fonds te verwerken als gevolg van beleggingstransacties, dividenden en corporate actions.

Rapportering

Het rapporteren van de fondsactiviteiten naar de diverse toezichthouders en belastingdiensten.

Controle

Het controleren op de naleving van het beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het informatiememorandum.

Begeleiding accountantscontrole

Het behandelen van de vraagstukken die voortkomen uit de  externe accountantscontrole.

KYC & CDD

Het verrichten van onderzoek naar uw investeerders volgens het opgestelde beleid ter voorkoming van criminele activiteiten zoals witwassen, terrorisme financiering of belastingontduiking.

Inzicht in performance

Het verschaffen van inzicht in de beleggingsresultaten aan alle belanghebbenden van het fonds.

Cashflow management

Het beheren en controleren van alle geldstromen binnen het fonds. Hierin fungeert AssetCare als onafhankelijke partij.

Overig

Onder andere het organiseren van een vergadering voor uw investeerders en het in orde maken van de dividendrenseignering.

Meer weten over AssetCare als fondsadministrator?

Kenniscentrum

Wij proberen vooruit te denken. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de fondsindustrie en ontvang op maandelijkse basis onze artikelen en aanbevelingen. 

In dit artikel, neem ik u mee in het opstartproces van een fonds zodat u eenvoudig voor andere kunt beleggen.


Geschreven door Tom Straver

Een volledig cliëntenonderzoek minimaliseert het risico dat fondsbeheerders geconfronteerd worden met financiële misdrijven van hun investeerders.


Geschreven door
Sam Zwaan

Over ons

Sinds 2006 is AssetCare een onafhankelijke aanbieder van beleggingsadministratieve diensten binnen de vermogensbeheerwereld.

Onze ambitie is om de drempel voor collectief beheer te verlagen. Dit begint bij het volledig faciliteren van de fondsbeheerder gedurende het opstartproces van een beleggingsinstelling. Is het fonds operationeel? Dan zijn stellen wij u in staat om volledig te focussen op het beheer. Onze systemen en jarenlange ervaring bieden onze klanten de zekerheid dat alle werkzaamheden tijdig en efficient worden uitgevoerd.


Bram Schrijver

Sam Zwaan

Tom Straver

Kees Troostheide

Tim Nijhuis

Maak een afspraak

Of u nu een beleggingsfonds wilt opstarten of al enige tijd actief bent, wij denken graag met u mee. Maak een afspraak door het formulier hiernaast in te vullen en u kunt binnen 24 uur een reactie van ons verwachten. 

Uiteraard kunt u ook direct contact met ons op nemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

+31 (0) 20 244 00 92


Download brochure

Voer uw e-mailadres in en ontvang direct een volledig overzicht van onze dienstverlening